Cry With You


When you try not to look at me
Scared that I'll see you hurting
You're not hiding anything, no
And frankly it's got me worried
Nobody knows you better than I do
I keep my promises, I'm fighting for you
You're not alone
I'll listen 'till your tears give out
You're safe and sound, I swear that I won't let you down
What's hurting you I, I feel it too
I mean it when I say
When you cry, I cry with you, with you

I'm not going any place
I just hate to see you like this
No, I can't make it go away
Oh, but keeping it inside won't fix it
I can't give you every answer that you need
But I wanna hear everything you wanna tell me
You're not alone
I'll listen 'till your tears give out
You're safe and sound, I swear that I won't let you down
What's hurting you I, I feel it too
I mean it when I say
When you cry, I cry with you, oh
Yeah, I cry with you
You need love tough enough to count on
So here I am
You're not alone
I'll listen 'till your tears give out
You're safe and sound, I swear that I won't let you down
What's hurting you I, I feel it too
I mean it when I say
When you cry, I cry
I mean it when I say
When you cry, I cry with you, oh
You're not alone, oh no, babyCaptcha
Piosenkę Hunter Hayes Cry With You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cry With You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cry With You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hunter Hayes Cry With You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.