Tekst piosenki I Killed The Prom Queen: Bet It All On Black

Bet It All On Black


You wore out your welcome, like you wore me, to the bone
Outside the mood is absent and silence provides no solace
I offer no shelter from the dead night air
Just a tomb to call your own
In this falling fortress
Awake me from this broken dream
Your god won't lead you through today
He only hears your cries as a chorus to a lullaby
Your faith has fallen before your eyes
A mindless cage that keeps you suffocated and on your knees, lonely, wanting more
He preaches another love song, temporarily blinded by lies
You taken beauty from these words
Rewrite your own mind in this war
You wore out your welcome like you wore me down
You are an image without form
And in this moment my heart collapsed
You smashed it apart
He preaches another love song, temporarily blinded by lies
Everything you hold in your heart is frail
Everything you love will pass away
Everything you hold in your heart is frail
It will perish in a wall of flamesCaptcha
Piosenkę I Killed The Prom Queen Bet It All On Black przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bet It All On Black, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bet It All On Black. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę I Killed The Prom Queen Bet It All On Black w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.