Infinity Machine


a sudden stop and then i woke up
with vertigo in the wrong place
everybody back home laughing there
goes one more throw away
always alone
i imagen when they turned it on they said
farewell when i said id
volunteer i thought it might be a
good thing
to enlighten in a time bend
away from warm bed homeless hoping
and up i imagine
when they turned
it on the forgot to wan me theres
no comedown when your on
your own looking for changed while the fate
swing loses control while your head spins you cant see it coming while
you fall into your calling one man alone infinity machine
hold my head hold my hand hold my
breath and now
always running from the sun always a need
for recovery never happy in a stand still
never listened to bullshit broken or wholeCaptcha
Piosenkę I Mother Earth Infinity Machine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Infinity Machine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Infinity Machine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę I Mother Earth Infinity Machine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.