Pastaroni


Six o'clock, I'm hungry and alone
So I call you on the phone
'cause I know that you'll be home
I made enough for two
Yeah, I made enough for you
Still I wonder why

Why I'd want to share my Pastaroni
With anyone I don't know
But especially why
Why I'd want to share my Pastaroni
With anyone I don't know
But especially whywhy with you

Three hours later, I'm still hungry
and I'm still alone
'cause I sent you home
wanting
I shouldn't have used you
But she used me, and as usually
My spite has made me

Why I'd want to share my Pastaroni
With anyone I don't know
But especially why
Why I'd want to share my Pastaroni
With anyone I don't know
But especially whywhy with you

Tripping, trying, to get to youCaptcha
Piosenkę I Voted For Kodos Pastaroni przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Pastaroni, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Pastaroni. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę I Voted For Kodos Pastaroni w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.