Love Like A Fountain


I could climb every mountain
For your love is like a fountain
Let it shower down over me
Soak me to the bone
Pour all over me
Am I coming home?
I could climb every mountain
For your love is like a fountain
Let it shower down over me
Soak me to the bone yeah
Pour all over me
Am I coming home yeah?
I could glide across the ocean
For your love rubs like a lotion
Shower down over me
Soak me to the bone
Pour all over me
Am I coming home?
Your love is like a fountain
For your love
It's like a fountainCaptcha
Piosenkę Ian Brown Love Like A Fountain przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Love Like A Fountain, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Love Like A Fountain. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ian Brown Love Like A Fountain w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.