What Happened To Ya


Full of decision laden with choice
Cast in a picture that is better than most
And while you work on your big masterplan
The pawn's around you were not part of the plan
Extended visions distorted dreams
All based on image, it's not all that it seems
You'll walk on water if they told you they lied
There's just one problem, you just missed the tide

What happened to ya
Did you change your mind
What happened to ya
We were one of a kind
Did you bury your face
Like an ostrich
You can't seem to hold on, you can't seem to get it on, get it on, get it on

Cast iron illusions, feelings locked in a safe
I saw you running to your own secret place
So very trusting of those people around
A new safe haven is the place that you've found
Extended visions distorted dreams
All based on image, it's not all that it seems
You'll walk on water if they told you they lied
There's just one problem, you've just missed the tide

What happened to ya
Did you change your mind
What happened to ya
We were one of a kind
Did you bury your face
Like an ostrich
You can't seem to hold on, you can't seem to get it on, get it on, get it onCaptcha
Piosenkę Ian Brown What Happened To Ya przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke What Happened To Ya, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki What Happened To Ya. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ian Brown What Happened To Ya w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.