State Of Mind


Believe me
When life seems to fade in black and white
It's never too late to change your mind

Live to fight another day
A clear blue sky is moving your way

Believe me Dark clouds, they come and they go
Live for today, forget tomorrow

Don't waste your breath on broken dreams
Time to shake the dust from your feet

Leave your worries for tomorrow
Ain't nothing but a state of mind
Tell yourself that you can do it
It's not too late
Time to set your dreams in motion
Ain't nothing but a state of mind
Tell yourself that you can do it
It's not too lateCaptcha
Piosenkę Ian Van Dahl State Of Mind przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke State Of Mind, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki State Of Mind. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ian Van Dahl State Of Mind w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.