I Got My Locs On


Chorus x2
I got my locs on
I got my locs on
And u can't see my eyes
And u can't see my eyes
I got my locs on
I got my locs on
And u can't tell I'm high
And u can't tell I'm high

Verse 1

I got my locs on welcome to the terror dome
I got them carrots on givin off them pheromones
Women love it when the see me on that motorcycle
Niggas hate it cuz they know I'm makin more than Michael
Been ballin since the word ballin played out
They brought it back to describe me in that maybach
Me and Jeezy Jeezy rollin with our locs on
Smokin somethin good f**kin up the ozone

Back to chorus x 2

(Young Jeezy) verse 2

Brand new versaces ran me a buck 50
(They must have set u back) naw baby not really
Switchin lanes yes yea the chopper's just silly
When it's bustin at your ass we just laughin at ya really
I got my locs on dickies on keep the workin niggas on
Keep the cashmere vickis on yea she keep them vickis on
Keep my locs on see u hatin mother f**kers keep my locs on u know they match my bag suckas

Chorus x2

I got my locs on cuz my eyes are burgundy
And when I get home I don't want the third degree
The verdict be urgently these niggas wanna murder me
They scared of the consequences comin from my defenses
It aint that expensive have ur ass hoppin fences
Lucky mutha f**ker missed ur ass by some inches
Next time understand what u f**kin with it's legendary status
Sittin behind these glasses nigga

Chorus x 2Captcha
Piosenkę Ice Cube I Got My Locs On przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Got My Locs On, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Got My Locs On. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ice Cube I Got My Locs On w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.