If You Still Hate Me


The feelings you are breaking
Are feelings I was faking
My eyes begin to shut, my life's a bitch
Want me to cut you up?
Your life is one big shout out
You think I'm fake, you are a snake

These are my fears

I fear if you still hate me, you're thinking of me
I'm here and I still don't know, I feel so low now

You make my life so aching
My every thought you're breaking
My ears begin to bleed, words you're riffing
I'm here to shut you up!
Your life is one big fuck up
You think I'm fake, you're a snake

These are my fears

I fear if you still hate me, you're thinking of me
I'm here and I still don't know, I feel so low now

I cannot see how you can be
So fucking hateful of my ways
From all these thoughts I will not stray
The hate I feel today

My life is not something you think you can run
You should have learned
This is the reason we're done
I hate your ways and everything that you say
I wish you dead!!!Captcha
Piosenkę Ill Nino If You Still Hate Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If You Still Hate Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If You Still Hate Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ill Nino If You Still Hate Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.