One Of These Days


One of these days
I'm gonna be happy
One of these days
I'm gonna piss all over myself laughing
One of these days
I'm gonna get the punchline
One of these days
I'm gonna be happy

Till then I'm gonna bitch, moan, and groan
And hold the phone!
I'm not done
Where's everybody goin'?
What the fuck
This shit sucks
I'm bored
I'll take these two calls
To hell with you
To hell with me
To hell with hell
I'm gonna be happy

One of these days
I'm gonna be happy
One of these days
I'm gonna piss all over myself laughing
One of these days
I'm gonna get the punchline
One of these days
I'm gonna be happyCaptcha
Piosenkę Imani Coppola One Of These Days przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke One Of These Days, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki One Of These Days. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Imani Coppola One Of These Days w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.