Im In Love With You


I am in love with you
I am in love with you, baby
I am in love with you,
Yeah at least for the moment

Hit me with another one,
Yeah just like that
Hit me with another one,
And kiss me for longer

I am in love with you
I am in love with you, baby
I am in love with you,
Yeah at least for the moment

Baby don't you run away,
Come here and finish what you started

I am in love with you
I am in love with you, baby
I am in love with you,
Yeah at least for the moment

Split second and it's all in smoke yeah,
So when this fire dies

No don't get yourself in situations,
Baby that you can't handle

Come on into my bed with me,
I know you want to
Come on into my bed with me,
What are you waiting for

I am in love with you
I'm not in love with you, baby
I'm not in love with you, yeah
Not anymoreCaptcha
Piosenkę Imogen Heap Im In Love With You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Im In Love With You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Im In Love With You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Imogen Heap Im In Love With You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.