Fecal Rites


Mastication starts the process
Transforms the food into bolus
Deglutition of the ruffage
Oesophageal stage
Careening straight down my gullet
Into my gut it will plummet
Churning acids digest chyme
Nutrients refined
Escheria Coli wil act
As a complex glucose tap
But it's from the rectum I gain
The excrement which flows like rain
Our fces who art in rectum
Hallowed be thy name
Thy kingdom bung, thy will be dung
The filth invades my septum
Hole(y) anus full of shit
The turd is with me
Blessed art thou coprophagist
Messed is the fruit of thy feast
Bowing to the porcelain god
Plunge my face in the steaming mess
Bobbing for stinky turds
Septic waters filled with cess
A smile crosses my sullied face
Eagerly devouring my own waste
My bowel movement I must praise
The ordure fits my taste
Ingest the scat, eat the mess
Swallow the filth, engorge the cess
An epiphany of divine waste
The genesis of shit
Analic hyms, mass for a mass
My appetite is sick
Covenant with chyme to create crap
Exodus out my hole
My prayers answered, I flush the altar
Let my fces go
Our fces who art in rectum
Hallowed be thy name
Thy kingdom bung, thy will be dung
The filth invades my septum
Hole(y) anus full of shit
The turd is with me
Blessed art thou coprophagist
Messed is the fruit of thy feastCaptcha
Piosenkę Impaled Fecal Rites przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fecal Rites, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fecal Rites. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Impaled Fecal Rites w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.