In The Woods...


Prologue

Pagan myths from the deep, eternal forests.
A true malancholic atmosphere,
Haunts this hidden world.
Where men, for hundreds of years,
Have immortalized their cult.

Moments of...

Down in the forest.
Or, wherever we may care to trend,
We are Gods.
Do not follow us as always, present icons.
Of your very own consciousness.

...Monarchs... Queens...

This we do know where our lands are laid down.
With strenght of faith, (for honour),
We shall reign forever in lojalty,
For we are Gods, do not obey us...

Epilogue

One with this world,
This is where I long to be.Captcha
Piosenkę In The Woods... In The Woods... przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In The Woods..., gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In The Woods.... Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę In The Woods... In The Woods... w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.