Titan Transcendence


One week have passed, my weary widow
- Perfume for the harbour-boat
Relieve me from your neck of marble
Release me when your limbs afloat

Follow yours and catch the diamonds
Before all hell reveals to thee
I cannot strive for understanding
As there is nothing more for me

I will never feel one moments sadness
For the days we never shared
As I have left the grip of changes
With you, my everlasting madnessCaptcha
Piosenkę In The Woods... Titan Transcendence przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Titan Transcendence, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Titan Transcendence. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę In The Woods... Titan Transcendence w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.