Plants of the Bizarre


Whispering - From a part inside
Of you laughing in a dream
Which may be true
Plants - Of - The - Bizarre
You feel a act of mercy
Those gluttonous
Creatures
Are tasting lovely meat
This kind of evil was born
By sins - Sins
You're damned
To suffering
In a world of
Horrible illusions
Disfigure me condemned
To pray
That what I see is
The expulsion of my soul
My flesh is burning still
My tears are falling hard
The tomb of love is
Psycho terror
My life is just a
Crippled error
So stand up and touch
My greens
My power will destroy
Your last human signs
Plants of the bizarre
Gastric juice comes out
Of you
You screaming
Loud I am laughing still
Oh, father see these doors
Are closed for me
I can't escape, what shall I do
My loniest wish
Is to escape
This place is hot
And I shall burn
The - Plants - Of - The - BizarreCaptcha
Piosenkę Incubator Plants of the Bizarre przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Plants of the Bizarre, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Plants of the Bizarre. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Incubator Plants of the Bizarre w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.