Stories Enter Controlled Dept


You are alone
You've stolen the pastense
Out of my life
My aim is to conquer your
Filthy braincells
Show me - Your raw and
Violent reality
Show you - A part of my
Bloodsucking fantasy

Let's drink the wine and eat
The cakes
The thorns of forbidden
Flowers are the nails
For your place on my
Cross

The principle of the elephants
Has been faded
Out of your eyes
Hang the murder - Reward
The thief
Idolise the pleasure
Behavioural disturbance

I'm the guider of your
Illusions
The extension of your fear
Is inaudible
Hear the tone of my voice
It means hate to you
Believe in your godless
Innards
Out of the cunt - Into the lifeCaptcha
Piosenkę Incubator Stories Enter Controlled Dept przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stories Enter Controlled Dept, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stories Enter Controlled Dept. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Incubator Stories Enter Controlled Dept w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.