He Heals Me


I told him my biggest secret
And he told me four
He smiled at me and said
That makes me love you more

And then he made me laugh
And I knew it was a sign
That he was a man
That I wanted in my life

And with every passing day
I feel more and more of that way

He heals me, he knows the real me
And he accepts me, he never hurts me
He heals me, he knows the real me
And he accepts me, he never hurts me
He heals me, he heals me

I can play him songs all through the night
And he will listen to every line
And even when I'm wrong, he is still kind
He chooses his words wisely
When he tells me I'm not right

And yes, he is a beautiful man
But he is also a beautiful friend

He heals me, he knows the real me
And he accepts me, he never hurts me, no
He heals me, he knows the real me
And he accepts me, he never hurts me
He heals me, he heals me

The moment that we met, he made me smile
He has so much compassion in his eyes
I have no idea, how long he'll be here
A season or a lifetime, forever or a year

But for the first time in my life
I'm not worried about the future
Because we have such
A wonderful time when we're together

However things turn out, it's all right
'Cause he's already changed my life

He heals me, he knows the real me
And he accepts me, he never hurts me
He heals me, he knows the real me
And he accepts me, he never hurts me

He heals me, he knows the real me
And he accepts me, he never hurts me
He heals me, he heals me
He never hurts me, he heals meCaptcha
Piosenkę India Arie He Heals Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke He Heals Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki He Heals Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę India Arie He Heals Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.