Intro: Loving


Oh God, grant me the serenity
To accept the things that I cannot change
The courage to change the things that I can
The wisdom to know the difference

Oh, and God, give me the courage
To love with an open heart
To love with an open heart
To love with an open heart
I wanna love with an open heart
Oh, ooh, with an open heartCaptcha
Piosenkę India Arie Intro: Loving przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Intro: Loving, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Intro: Loving. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę India Arie Intro: Loving w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.