In Your Hands


Your love exceeds all I could think You are the Creator of all things I may
not understand or see Your ways But I'll follow every word You say
Your ways are higher Your ways are perfect You're the God that's in control
You've got the whole world The whole world in Your hands
There are no words that I can say You are the reason I'm here today No
problem is too small for Your great hand Lord please include me in all Your
plans
I'm a willing vessel work through me Clean this heart and purge all that's
unclean But through You new mercies I will see I'll shine forth as gold
after You mold me
There is one God One way One plan WhoaCaptcha
Piosenkę Indiana Bible College In Your Hands przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In Your Hands, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In Your Hands. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Indiana Bible College In Your Hands w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.