Thank You


Verse 1
I don’t need a valley low to thank You
I don’t need a mountain high to sing my praise to You
I don’t need clouds to fill my sky
Or even a reason why
You are more than enough
To lift my voice and say

Chorus
For loving me
Changing me
Saving me
Way back on Calvary
For keeping me
When I could not see
For all these things and more
I wanna say thank You

Vamp
I have tasted and I’ve seen
You are good
I have tried You and I’ve found You are faithful
Whatever comes my way
I can be sure and say
You are good

Bridge 1
Thank you

Bridge 2
Thank you Jesus

Ending
Whatever comes my way
All I want to say
I wanna say thank youCaptcha
Piosenkę Indiana Bible College Thank You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Thank You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Thank You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Indiana Bible College Thank You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.