Heartache For Everyone


You spent five years saying you'd come my way
That's a little more wait than a heart can take
Yeah now that I know it's just a fantasy
I feel a hard time coming around for me

I said oh
Oh oh
Oh oh
There's a heartache for everyone
Oh oh
Oh oh
There's a heartache for everyone

I spent two years saying give me a chance
Hey I'd give it all up and I'll take your hand
Yeah but not forever it was understood
Yeah baby just for a while it would do us some good

I said oh
(I'm waiting to restore my life)
Oh oh
Oh oh
There's a heartache for everyone
(I'm waiting to restore my faith)
Oh oh
Oh oh
There's a heartache for everyone
I'll wait for you until I know
There's a heartache for everyone

Hey valentine I'm just a stumbling around
Who knew that Paris was such a lonely town
I'll meet you at the bridge where we wanted to kiss
Or take the high road and be done with this

Hey valentine I'm just a stumbling around
Who knew that Paris was such a lonely town
I'll meet you at the bridge where we wanted to kiss
Or take the high road and be done with this

I'll give you six more weeks baby just in case
You can change your mind you won't be replaced
Honey looking at a lifetime of regret
(looking at a lifetime of regret)
Oh just one little moment that I'll never forget
(Just one little moment that I'll never forget)

I said oh
(I'm waiting to restore my life)
Oh oh
Oh oh
There's a heartache for everyone
(I'm waiting to restore my faith)
Oh oh
Oh oh
There's a heartache for everyone
I'll wait for you until I know
There's a heartache for everyone
I'll wait for you until I know
There's a heartache for everyoneCaptcha
Piosenkę Indigo Girls Heartache For Everyone przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Heartache For Everyone, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Heartache For Everyone. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Indigo Girls Heartache For Everyone w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.