Generations


The sky is red, and the sea is blue
God made the distance between me and you
Always walking the tightrope, always walking the line
Placing your head in the lion's jaws
HERE COMES THE FLOOD, IT'S JUST WASHING YOU DOWN
HERE COMES THE FLOOD, IT'S JUST WASHING YOU DOWN
FLOOD, FLOOD, HERE COMES THE FLOOD
Watching your river turn into an ocean
Sailing your ship off the edge of the world
Watching the sail as it carries you on
The wind twists like lovers in each other's arms
HERE COMES THE FLOOD, IT'S JUST WASHING YOU DOWN
HERE COMES THE FLOOD, IT'S JUST WASHING YOU DOWN
FLOOD (IT'S JUST WASHING YOU DOWN)
FLOOD (IT'S JUST WASHING YOU DOWN)
FLOOD, HERE COMES THE FLOOD
This is my future and this is my past
And they meet in the middle of nowhere
Won't you lend me a hand, stuck out in nowhereland
Waiting for someone to hear me
HERE COMES THE FLOOD, IT'S JUST WASHING YOU DOWN
HERE COMES THE FLOOD, IT'S JUST WASHING YOU DOWN
FLOOD (IT'S JUST WASHING YOU DOWN)
FLOOD (IT'S JUST WASHING YOU DOWN)
FLOOD, HERE COMES THE FLOOD
Oh, here comes the flood, here comes the flood
Here comes the flood (7x)Captcha
Piosenkę Inspiral Carpets Generations przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Generations, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Generations. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Inspiral Carpets Generations w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.