Down On Me


All the things I see in you
All the things I know that are true
And when the light in the morning
Comes shining through

I see, I see

CHORUS
I see the sun shining
Down on me
I feel the heat of love's flame
Down on me
I love the thought of you comin'
Down on me
And I'm so wet from love raining
Down on me

Down on me, down on me

All the things you mean to me
All the things I want us to be
And when the man in the moon
Looks straight at you

I see, oh I see

CHORUS

And you're a new kinda way
That's getting stronger every day
Get on the good foot and keep it on top
One thing for certain, it ain't ever gonna stop

CHORUSCaptcha
Piosenkę Jackyl Down On Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Down On Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Down On Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jackyl Down On Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.