God Strike Me Dead


(JJ Dupree)
As I sit here grinning like a mule eating briars
It occurs to me that I lost something that was a part of me
And it fills this empty house with a feeling
A feeling of even greater emptiness
(Chorus)
God strike me dead if I'm never gonna see
My soul come together again
My lifeline's stretched and now it's thin
Please God strike me dead if I'm never gonna see
My soul come together again
And it's getting purt' near the point
Of feeling pretty numb as I start to think
Of all the things that I wish
That I could change and then some
And the numbness turns into pain
And underneath there shows a stain
I try me best to try to hide the things
That eat me up inside
(Chorus)
God strike me dead if I'm never gonna see
My soul come together again
My lifeline's stretched and now it's thin
Please God strike me dead if I'm never gonna see
My soul come together again
(Bridge)
And I know more every day
Just exactly how it came to be this way
One more chance I'd steal it
One chance to do it again, again
(Chorus)
God strike me dead if I'm never gonna see
My soul come together again
My lifeline's stretched and now it's thin
Please God strike me dead if I'm never gonna see
My soul come together again
God strike me dead, God strike me dead
God strike me deadCaptcha
Piosenkę Jackyl God Strike Me Dead przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke God Strike Me Dead, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki God Strike Me Dead. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jackyl God Strike Me Dead w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.