I'm On Fire


Here I stand now
Don't you
Recognize me me
Give this Devil his due
I'm still the man and that may
Surprise you
And I am far from through
I got a plan, it's not hard to see
I make my moves while you are looking at me
There's only one thing for you to understand
If there's two in the bush, then there's three in my hand

(Chorus)

I can't stop, No I ain't a quitter
I'm on fire, ah baby I'm a home run hitter
You can turn your back on me now
And I'll still find my way
'cause the sun don't shine on the same dog's ass everyday

I crave the crunch, 'cause it fuels my fire
I'm like a Bon Scott, I'm a live wire
I got a bitch, I got a bitch to pitch
You just struck it rich
If you're looking for a good time
No it's not hard to see
Well if your lookin' at me
Then you can say you've seen Rock City

(Chorus)Captcha
Piosenkę Jackyl I'm On Fire przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I'm On Fire, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I'm On Fire. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jackyl I'm On Fire w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.