Mr Evil


now you went & spilt your guts on the floor
about the things you think that i ignore
can't you see i tend to your needs
that are important
you say just hold me, but that just ain't enough
i see through it when you call your own bluff
can't you see i'm just a man that's doin' the best i can
to make you glade that you're a woman

chorus
you call me the bad guy yet
you love all the things that i do to you
yea i'm mr evil
give the devil his due

no deeds too small to go unnoticed
good or bad, you must be punished
you've been a bad girl
i don't think you ever intend to change
why should you change
& i can see you're certainly a woman

chorus

& all i want is for you to get whats comin' to ya
i'm mr evil

well can't you see that i'm just a man doin' the best i can
to make you glade your a woman

chorus(3x)Captcha
Piosenkę Jackyl Mr Evil przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mr Evil, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mr Evil. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jackyl Mr Evil w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.