All I Do Is Love Her


(Skip Ewing/Wayland Patton)

I used to try to be a fix-it man
If she had a problem I had a plan
But what she really wanted
Was for me to understand
Lend an ear and not my hand
Well I finally got it
Now when she turns to me sometimes
With something heavy weighing on her mind

All I do is love her
I just listen and I hold her close
All I do is love her
I know that really what she needs the most
Is (all) my time and (all) my attention
Not my answers or my intervention
All I do is love her
The way that she loves me

When I look back on how it used to be
I'm still amazed that she had faith in me
But look how far we've come
We're connected at the heart somehow
I can't imagine me without her now
She's where I'm coming from
I'm the one that she's depending on
So when she reaches out for something strong

All I do is love her
I just listen and I hold her close
All I do is love her
I know that really what she needs the most
Is (all) my time and (all) my attention
Not my answers or my intervention
All I do is love her
The way that she loves me

I'm only doing my part
With every beat of my heart
All I do is love her
The way that she loves me

All I do is love her
I just listen and I hold her close
All I do is love her
I know that really what she needs the most
Is (all) my time and (all) my attention
Not my answers or my intervention
All I do is love her
The way that she loves meCaptcha
Piosenkę James Bonamy All I Do Is Love Her przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All I Do Is Love Her, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All I Do Is Love Her. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę James Bonamy All I Do Is Love Her w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.