She Loves Me


Written by James Ingram, Michael McDonald, Rod Temperton and Quincy
Jones
(with Michael McDonald)
Heavenly Father watchin' us fall
We take from each other and give nothing at all
Well, it's a doggone shame
But never too late for change
So, if your luck runs low
Just reach out and call His name, His name
Yah Mo B there, Yah Mo B there
Yah Mo B there, Yah Mo B there
Whenever you call
Never be lonely, lost in the night
Run from the darkness, lookin' for the light
'Cause it's a long, hard road
That leads to a brighter day
Don't let your heart grow cold
Just reach out and call His name, His name
Yah Mo B there, Yah Mo B there
Yah Mo B there, Yah Mo B there
Yah will B there
You can count on it brother
'Cause we're all just finding our way
Travelin' through time
People got to keep pushin' on
No matter how many dreams slip away
Yah will B there
Well, it's a doggone shame
But never too late for change
So when your luck runs low
Just reach out and call His name,
Just call His name
Yah Mo B there, Yah Mo B there
Yah Mo B there, Yah Mo B thereCaptcha
Piosenkę James Ingram She Loves Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke She Loves Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki She Loves Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę James Ingram She Loves Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.