Best Mistake


I chronicled the days you made me want to live
Memorize the way that it felt and then I target into this kiss
Tonight I'm wearing my best smile
And hope to make me worth your while
I'll be the best mistake you'll ever make

From the lack of sleep and the bloodshot eyes
To the nervous kiss and the butterflies
Does this make any sense at all
She said, she said

We're not sleeping, and I'm not breathing
If this means anything at all
I won't let you leave me anymore

If this holds insignificance
I'll have the hearse follow the ambulance
No medicine exists to make my lungs work again

Let's shake and burn, like an addict
My hearing's dead, only static
If I said, your smile's all that mattered
Would you save my life?

We're not sleeping, and I'm not breathing
If this means anything at all
Don't let me leave you anymore

We're not sleeping, and I'm not breathing
If this means anything at all
Don't let me leave you anymore

We're not sleeping, and I'm not breathing
If this means anything at all
Don't let me leave you anymore

We're not sleeping, and I'm not breathing
If this means anything at all
Don't let me leave you anymore

Don't let me leave you anymoreCaptcha
Piosenkę JamisonParker Best Mistake przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Best Mistake, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Best Mistake. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę JamisonParker Best Mistake w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.