Dead To The World


So what happens in your room
when youre all alone
with me at home going crazy over you
behind these bedroom walls
every night I sing along
with all her favorite songs
I sing until my voice is gone
until my lungs are bleeding
tell me you don't miss these brown eyes
and that you're not in love

Chorus:
Take this stupid heart
I know it's all you ever want me for
and I hope you keep it close
so that everyone knows
that it's all because of you
that im dead to the world

I hate the way you look at me
wheres the pills for that thing
that you call sweeping me off my feet
it's girls like you that keep open graves
for boys like me that keep themselves locked up for days
behind these bedroom walls
every night I sing along
with all her favorite songs
I sing until my voice is gone
until my lungs are bleeding
tell me you don't miss these brown eyes
and that you're not in love

*Chorus*

I won't wait for you to make me stop

behind these bedroom walls
every night I sing along
with all her favorite songs
I sing until my voice is gone
until my lungs are bleeding
tell me you don't miss these brown eyes
and that you're not in love

*Chorus(2)Captcha
Piosenkę JamisonParker Dead To The World przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dead To The World, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dead To The World. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę JamisonParker Dead To The World w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.