Goodbyes


Sidewalks and street lights
You're clutching your suitcase
I'm fighting with broken eyes
We'll take the long way home

Your kisses and goodbyes
Are leaving my lips num
I'm jealous of headlights
'Cause they're all that clings to you

I pray that our shoes
Melt in the pavement
We stepped back slowly
And I'll take the long way home

Just one more time
You're the light that I saw

Just one more time
You're the light that I saw

Sidewalks and street lights
You're clutching your suitcase
I'm fighting with broken eyes
We'll take the long way home

Just one more time
You're the light that I saw

Just one more time
You're the light that I sawCaptcha
Piosenkę JamisonParker Goodbyes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Goodbyes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Goodbyes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę JamisonParker Goodbyes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.