Tip Of My Fingers


I reached out my hand and I touched you with soft words I whispered your name
I had you right on the tip of my fingers but that was as close as I came
My eyes had a vision of sweet lips yeelding beneath my command
I had your love on the tips of my fingers
But I let it slip right through my hands but I let it slip right through my hands
Somebody took you when I wasn't looking and I should have known from the start
It's a long long way from the tip of my fingers
To the love hidden deep in your heart to the love hidden deep in your heart
I had your love on the tips of my fingers
But I let it slip right through my hands yes I let it slip right through my handsCaptcha
Piosenkę Jan Howard Tip Of My Fingers przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Tip Of My Fingers, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Tip Of My Fingers. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jan Howard Tip Of My Fingers w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.