In the Winter


The days are okay
I watch the TV in the afternoon
If I get lonely
The sound of other voices
Other rooms are near to me
I'm not afraid
The operator
She tells the time
It's good for a laugh
There's always radio
And for a dime I can talk to God
Dial-a-prayer
Are you there?
Do you care?
Are you there?
And in the winter extra blankets for the cold
Fix the heater, getting old
I am wiser now, I know, but still as big a fool
Concerning you
I met your friend
She's very nice what can I say?
It was an accident
I never dreamed we'd meet again this way
You're looking well
I'm not afraid
You have a lovely home
Just like a picture
No, I live alone
I found it easier
You must remember how I never liked
The party life
Up all night
Lovely wife
You have a lovely wife
And in the winter extra blankets for the cold
Fix the heater, getting old
You are with her now, I know
I'll live alone forever
Not together nowCaptcha
Piosenkę Janis Ian In the Winter przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In the Winter, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In the Winter. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Janis Ian In the Winter w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.