One True Friend


one true friend
i have one true life i have
one true inside
one true mistake

my life always changes
my finding so much different
one true friend
i have one true inside i have
i have a life like i can't imagine not having
ohhhh
one true friend
that always is by my side
always standing up for me
my friend makes me believe i can be strong
one true inside
i have one true friend
i have my friend always is there for me
one true friend
my friends makes me feel so strong
my one and only true
friend is such aan amazing
person ohhh
my one only true friend
is here to help me
what a true frined i have
ohh
one true friendCaptcha
Piosenkę Jasmine Guy One True Friend przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke One True Friend, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki One True Friend. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jasmine Guy One True Friend w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.