Down


I don't know where I'm at
I'm standing at the back
And I'm tired of waiting
Waiting here in line, hoping that I'll find what I've been chasing

I shot for the sky
I'm stuck on the ground
So why do I try, I know I'm going to fall down
I thought I could fly, so why did I drown?
Never know why it's coming down, down, down

Not ready to let go
Cause then I'd never know
That I could be missing
I'm missing way too much
So when do I give up what I've been wishing for

I shot for the sky
I'm stuck on the ground
So why do I try, I know I'm going to fall down
I thought I could fly, so why did I drown?
Never know why it's coming down, down, down
Oh I'm going down, down, down
Can't find another way around
And I don't want to hear the sound, of losing what I never found

I shot for the sky
I'm stuck on the ground
So why do I try, I know I'm going to fall down
I thought I could fly, so why did I drown?
I never know why it's coming down, down, down
I shot for the sky
I'm stuck on the ground
So why do I try, I know I'm going to fall down
I thought I could fly, so why did I drown?
Oh it's coming down, down, downCaptcha
Piosenkę Jason Walker Down przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Down, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Down. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jason Walker Down w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.