Drowning


it's four am again
father, forgive me this sin
uncomfortable in this life, yeah
I can't put down this knife, yeah

I'm carving words in my arms, baby
hey, scars are part of my charm, maybe
I need the touch of a hand
this isn't what i had planned

[Chorus]

I need relief from this life
I wanna slip away into the night
don't wanna see the sun again
but can't get swallowed up by this tragic whirlwind
I wish the ocean was warm
I feel like drowning

I'm losing my faith in me
I can't remember the last time i felt free
from voices inside my head
when I taste liberation, they just feed me fear instead

you say I'm out of control
at least i still have a soul
no, I don't need your advice
some compassion would be nice

[Chorus]

I can't take any more of your pills
they hold my head up
but still it feels so wrong
I can't believe the price that I've paid
for this chemically-induced, perceivably ideal, take-it-with-a-glass-of-water day

[Chorus]Captcha
Piosenkę Jay Brannan Drowning przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Drowning, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Drowning. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jay Brannan Drowning w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.