Half-boyfriend


I don't know where we're going
but I know we've gone too far and
I hope it isn't showing
but I think I love you and
I can't believe you're leaving
just when I let you in and
when you had me believing
I could feel again

I could give a million reasons
why we should not be friends
our moods change like the seasons
when my mood ends your mood begins and
you're a tease, you're a cockblocker,
you're a loudmouth bitch, and a big talker,
but that's okay
you'll grow up someday

[Chorus]

you're the pill I never wanted to take—
an anti-misanthrope
mine was the heart I never thought you would break
my one hope was that I'd survive you

I've shown up for you
in ways that boy never would
but I know you'll go back to him and
maybe you should, but
I hope you don't go backwards
cuz I'm going on ahead and
one day you'll wish that you had
stuck with me instead

[Chorus]

as I wander through union square
I remember when you followed me there
you were the stalker I kinda wanted to have
being your half-boyfriend was only half bad

[Chorus]Captcha
Piosenkę Jay Brannan Half-boyfriend przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Half-boyfriend, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Half-boyfriend. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jay Brannan Half-boyfriend w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.