Come Dance With Me


COME DANCE WITH ME
Jay & The Americans

Don't turn away; put him down, turn around and dance with me
Do like I say, don't you go; tell him no and dance with me
He may have walked you through the door
And he may be planning a whole lot more
But I'm gonna swing you 'round this floor; come dance with me

Look him straight in his eyes, put him wise and come on and dance with me
I'll sit and wait till you do; when you're through, come dance with me
Just 'cause he spent the dime to phone ya
And 20 bucks for the time he's shown ya
That doesn't give him the right to own ya; dance with me

I'm not the kind of guy who'd steal a fella's girl
But baby, your feet I need
And after taking just one look at you
I've turned into an ever-loving deed, aye!

You come into my arms, say goodbye to the guy and dance with me
Leave all your charms in my care, take your dare and dance with me
He may have brought you here, all right
Thinking he'd get to hold you tight
But you're gonna leave with me tonight, come dance with me

(instrumental)

(repeat last 3 lines of previous verse)

(repeat and fade):
Come dance with me

From: Collins Crapo

http://wwwsrvnet/~roxtarCaptcha
Piosenkę Jay Come Dance With Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Come Dance With Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Come Dance With Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jay Come Dance With Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.