Walking On Sunshine


I can't wait, wanna see
How this night is gonna be
Just touch away
From feelin' forever, baby
Our love will stand the test of time
And in the middle of our world
I'll be waiting for you to be all mine

We're walkin' on sunshine
In the middle of the night
And it feels like I'm somewhere
Above the sky, I, I, i

Take my hand and close your eyes
Say the sweet little things
That make ne cry
Catch my tears with a kiss
These special moments do exist
We can make it last forever, baby
Our love will stand the test of time
And in the middle of our world
I'll be waiting for you to be all mine

We're walkin' on sunshine
In the middle of the night
And it feels like I'm somewhere
Above the sky, I, I, I

It'll take much more than a lifetime
Baby, for this love to end
And it feels so good to know
That we are here in love againCaptcha
Piosenkę Jennifer Lopez Walking On Sunshine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Walking On Sunshine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Walking On Sunshine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jennifer Lopez Walking On Sunshine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.