One Has My Name


Written by Eddie Dean, Lorene Dean, and Hal Blair
Wallace's version not released as a single but Barry Young put it on the
Pop chart at # 13 in 1966
Additionally, found on Country chart in 1948 by Jimmy Wakely (#1) and
Eddie Dean (#11); in 1949 by Bob Eberly at # 8; and in 1969 by Jerry Lee
Lewis
at #3
One has my name, the other has my heart
With one I'll remain, that's how my heartaches start
One has brown eyes, the other's eyes are blue
To one I am tied, to the other I am true
One has my love, the other only me
But what good is love to a heart that can't be free?
So I'll go on livin' my life just the same
While one has my heart, the other has my name

One has brown eyes, the other's eyes are blue
To one I am tied, to the other I am true
One has my love, the other only me
But what good is love to a heart that can't be free?
If I could live over, my life I would change
The one who has my heart would also have my nameCaptcha
Piosenkę Jerry Wallace One Has My Name przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke One Has My Name, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki One Has My Name. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jerry Wallace One Has My Name w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.