Dear John


Dear John
I think I could fall in love with you
Dear John
I'm sorry I didn't stay with you

But my stupid mouth said some things I didn't mean
And looking back now with some clarity
This is my love song for someone

Dear John
I could be your wonderland
Dear John
Baby come back to bed
Cause I'm dreaming with a broken heart
And I knew it from the start
Wanna try again
I could let you tuck me in

Dear John
Dear John
Stop waiting on the world to change
Gravity is pulling me away
Stop waiting on the world to change
Say what you need to say
Dear John

Dear John
I'm bigger than my body
Dear John
Let's be friends, lovers or nothing

Cause you'll never find another me
Making it so hard to breathe
Baby can't we slow dance while this room is burning
Ooh, ooh

Dear John
Dear John
Stop waiting on the world to change
Gravity is pulling me away
Stop waiting on the world to change
Say what you need to say

Just a girl from Georgia
Telling you why
We could both be living it right
Ooh, ooh

Dear John
Dear John
Stop waiting on the world to change
Gravity is pulling me away
Stop waiting on the world to change
Say what you need to say

Dear John
Dear John
Stop waiting on the world to changeCaptcha
Piosenkę Jessie J Dear John przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dear John, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dear John. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jessie J Dear John w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.