Guilty


Would it bother you to know,
His hands have been all over me?
And would it bother you to know,
I'll run to him next time you leave? oh yeah eh
When you hit the road n disappear and leave me here
I'm not sure what you're doin' out there or who you're doin' it with
Oh you're probably at some sweet hotel with some groupie whore
But what the hell
Or maybe that's just somethin' I tell myself

When I run my nails down his back n he kisses me on my neck
He feels me but it kills me
Such a bittersweet passion pain, I bite my lip not to scream your name
Oh baby I feel everything
But guilty

Would it bother you to know,
He drinks your Southern Comfort when you're gone? oh yeah eh
And would it bother you to know,
He picks up your guitar n plays your songs? oh yes he does
And I wear your band t-shirt to bed, imagine that I'm with you instead,
But you're not here
No you're never here
Oh you're probably in the back of your bus satisfyin' your one night lust
Oh baby that's just something I tell myself

When I run my nails down his back n he kisses me on my neck
He feels me but it kills me
It's a bittersweet passionate pain, I bite my lip not to scream your name
Oh baby I feel everything
But guilty

Would it bother you to know, he says he's in love with me?

When I run my nails down his back n he kisses me on my neck
He feels me but it kills me
It's a bittersweet passion pain, I bite my lip not to scream your name
Oh baby I feel everything
But guilty oh oh

Would it bother you baby?Captcha
Piosenkę Jessie J Guilty przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Guilty, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Guilty. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jessie J Guilty w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.