Laserlight


In the blink of a night
I was falling from the sky
In the blur, you took my breath away
And my heart starts beating
And my lungs start breathing
And the voice in my head starts screaming
I'm alive!

You're like a laserlight, burning up
Burning down, on me
You're like a laserlight, burning up
Burning down, on me

You make me feel good,
You make me feel safe,
You make me feel like I could live another day
You make me feel good,
You make me feel safe,
You know I wouldn't have it any other way

(D-D-D-David G)
(Je-Je-Je-Jessie J)

You and me, face to face
And there's so much I could say

On these words, and forever seem the silence
Can you hear, that box bre-brea-breaking
And the world starts sha-sha-shaking
They keep talking, talking, talking
But we're walking, walking, to the light
Tonight, tonight

You're like a laserlight, burning up
Burning down, on me
You're like a laserlight, burning up
Burning down, on me

You make me feel good,
You make me feel safe,
You make me feel like I could live another day
You make me feel good,
You make me feel safe,
You know I wouldn't have it any other way

Stop... please don't stop... I won't stop
We won't stop...

In the blink of a night
I was falling from the sky
In the blur, you took my breath awayCaptcha
Piosenkę Jessie J Laserlight przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Laserlight, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Laserlight. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jessie J Laserlight w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.