Ring-A-Ling-A-Lario


Ring-A-Ling-A-Lario, what am I to do?
I'm much too young to marry-o, marry-o, marry-o
But if I could marry-o, then I would marry you

When I was just a boy of nine, I fell in love with Adeline;
I kissed her tender lips of wine, and then I ran away

Singin Ring-A-Ling-A-Lario, what am I to do?
I'm much too young to marry-o, marry-o, marry-o
But if I could marry-o, then I would marry you

When I was only seventeen, I fell in love with Bernardine,
I kissed her on the village green, and then I ran away

When I had turned to twenty-two, I fell in love with Mary Lou,
I tried to run but I was through, she stole my heart away

Singin Ring-A-Ling-A-Lario, this is what I'll do?
You're old enough to marry-o, marry-o, marry-o
Old enough to marry-o, and I will marry you

This is ancient history, my family numbers twenty-three,
And all of them take after me, they kiss and run away

Singin' Ring-A-Ling-A-Lario, what am I to do/
I'm much too young to marry-o, marry-o, marry-o,
But if I could marry-o, then I would marry you

But if I could marry-o, then I would marry youCaptcha
Piosenkę Jimmie Rodgers Ring-A-Ling-A-Lario przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ring-A-Ling-A-Lario, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ring-A-Ling-A-Lario. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jimmie Rodgers Ring-A-Ling-A-Lario w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.