Come Lately


I've never felt such a need in me
Such a need as his
With hungry arms,
I gather all the worth he gives
It feels so good, you invert me
It delights me
You're so subversive
So sublime, so sacrosanct

Come lately
I can't get by without your love
Come lately
I can't get by without your love

I could not help
Falling for such a charming man
I realised something rare
When I found you
That's why I try to do the best
At what I can
You make me happy
Don't want to lose you
I've got to keep you on my side

Come lately
I can't get by without your love
Come lately
I can't get by without your love

What could I do, without you

Come lately
I can't get by without your loveCaptcha
Piosenkę Jimmy Somerville Come Lately przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Come Lately, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Come Lately. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jimmy Somerville Come Lately w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.