You Are My World


Communards (somerville/coles)

There is nothing boy that can stop my
Course
I will hold you tight never let you go
Tomorrow?s party will never end
Like a bud in spring our love will
Bloom and grow

Your eyes to me are precious stones
On a face that?s made of a solid gold
When I hold your hand I want to cry
And your loving arms to protect me
From the could you are my world

The soul inside now belongs to you
I?m drowing in a love so deep
We will overcome those ups and
Downs
So happiness is forever ours to keep

I will follow you to the end of time
I will be the blood flowing through your veins
I will ride with you till the end of the
Line
You will be my everything; my world
You are; you are; you are; you are,
Oh boy; you are my worldCaptcha
Piosenkę Jimmy Somerville You Are My World przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Are My World, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Are My World. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jimmy Somerville You Are My World w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.