It's Almost Tomorrow


My dearest, my darling
Tomorrow is near
The sun will bring showers
Of sadness, I fear

Your lips won't be smiling
Your eyes will not shine
For, I know tomorrow
That your love won't be mine

It's almost tomorrow
But what can I do
Your kisses all tell me that
Your love is untrue

I'll love you forever
Til stars cease to shine
And hope someday, darling
That you'll always be mine

Your heart was so warm, dear
It now has turned cold
You no longer love me
For your memories grow old

It's almost tomorrow
For here comes the sun
But still I am hoping that
Tomorrow won't come

It's almost tomorrow
But what can I do
Your kisses all tell me that
Your love is untrue

I'll love you forever
Til stars cease to shine
And hope someday, darling
That you'll always be mineCaptcha
Piosenkę Jo Stafford It's Almost Tomorrow przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke It's Almost Tomorrow, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki It's Almost Tomorrow. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jo Stafford It's Almost Tomorrow w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.