She Could Care Less


I'm the luckiest man in this whole world
'Cause I got the love of a sweet little girl
Yeah, I'm as amazed as I can be
I swear I don't see what she sees in me

She could care less, but she don't
She could say goodbye but she won't
Why she loves me, I'll never know
She could care less, but she don't

Well all I own is a rockbottom van
She only had diamonds on both of her hands
But now I don't know why she hasn't lived
couldn't blame her if she traded me for someone elseCaptcha
Piosenkę Joe Nichols She Could Care Less przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke She Could Care Less, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki She Could Care Less. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Joe Nichols She Could Care Less w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.