Firestorm


I have seen a burning, never seen it higher
If you haven't seen a firestorm
You haven't seen a fire
Saw 'em runnin' down the street, with no home to go
Just the shoes on their feet, nothin' else to show

I have seen hard times, as far I can tell
But I hadn't seen a firestorm
So I hadn't seen hell
Saw the courage of the 'fireys'
What they're trained to do
But you can't beat a firestorm, no matter who
Saw a neighbour with a green hose and a trembling hand
Cursing the thing he loves, this dry, dry land

I have seen a burning, never seen it higher
If you haven't seen a firestorm
You haven't seen a fire
Saw 'em crawlin' up a log with no place to hide
Saw a mother with a joey, before they died
Day went into night when it rained from hell
And it told us who we loved
Guess it's just as wellCaptcha
Piosenkę John Williamson Firestorm przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Firestorm, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Firestorm. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę John Williamson Firestorm w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.