Humpin' My Bluey


Wouldn't you like to ride along a country road
I'll give you a gentle push
I swell with pride to see the countryside
When I wander aimlessly through the bush
'Cause that's where I get my music
And that's where I live my life
You can call me a jolly swagman if you like

Call it humpin' my bluey,I reckon that's the style
So why don't you climb aboard with me, along the road a while

Been workin' in the big smoke, singin' at the pu
I talk to people everywhere - they still love the scru
Longing for a piece of land and the Eucalyptus air
So why don't you come with me, I'll take you there

Maybe we'll find a shack somewhere
Plant an avocado tree
With fences only to deep out the cows
Share a dream with me

I've spent some time in your town, at every waterhole
'Cause I must drink a big brown land to quench a thirsty soul
From WA along the Nullabor and north to the black soil plains
Through cattle, sheep and hills of golden grain
The snow on Kosciusko
My friends in the Territory
Springtime in Tasmania, it all belongs to meCaptcha
Piosenkę John Williamson Humpin' My Bluey przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Humpin' My Bluey, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Humpin' My Bluey. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę John Williamson Humpin' My Bluey w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.